Kontakt os i dag på tlf. 23 64 40 70

  • Vika pleje
Som medarbejder og borger i Vika Pleje, får du følelsen af at være en del af et fællesskab. Det har stor betydning for den måde vi omgås hinanden på. At føle sig set, forstået og taget sig af, er vel det, det hele handler om. 

Natasja R.

Om Os

Vi har et tæt samarbejde med Halsnæs Kommunes 

samarbejdspartnere, og har daglig dialog med sygeplejen, visitationen, demenskonsulenterne, og med træning og aktivitet.

Det er af største betydning for os i Vika Pleje, at borgeren og de pårørende føler sig trygge i såvel i det komplekse borger- og sygdomsforløb, som i mindre hjælpeopgaver.

Vi opfylder samtlige krav i serviceloven, og de specifikke retningslinjer, Halsnæs Kommune arbejder ud fra. Vi arbejder løbende på at sikre kvaliteten, af de ydelser vi leverer.

 

Vika Pleje er godkendt som privat leverandør af hjemmepleje og praktisk bistand i Halsnæs Kommune fra den 1. maj 2013.

Visionen for Vika Pleje var at starte et lokalt plejefirma, da vi mener, at konkurrencen på området giver borgerne i Halsnæs Kommune en bedre service, og større indflydelse på eget liv, ved selv at kunne vælge plejefirma. 

 

Det er borgeren selv, som er omdrejningspunktet, og er den største ekspert i eget liv. Derfor er er samarbejdet mellem ansat, borger og pårørende i højsædet. 

Din livskvalitet er vores glæde.

I Vika Pleje støtter vi op om aktiviteter, der giver mening for dig. Vi er derfor fleksible, i forhold til hvilke dage og tider du ønsker besøg på. Det skal passe ind i din hverdag!

Vi arbejder ud fra teorien, at din livshistorie har formet dig, til den du er i dag. Derfor prioriterer vi, at lære dig at kende, så godt som du ønsker det. Vi har erfaret, det giver den bedste forståelse for hinanden, hjælpen, dine behov, og ikke mindst hvad du vægter højest i din dagligdag.

​​​

Det er lettere for vores medarbejdere at støtte dig, i det du holder af, det der er godt for dit helbred og til at nå et ønsket mål, hvis de kender dig. Derfor får du i Vika Pleje faste hjemmehjælpere.